Jupiters logotyp

Om företaget

Jupiter, konsultfirma med huvudsaklig inriktning inom områdena ljudmätning och akustik. Verksamheten startade år 1999. Företaget sysslar även med arbetsmiljömätningar.

Övrig information

    Länkar

 

 

 

   

 

 

 

 Välkommen till
 konsultfirman
 Jupiter.

 

 Företaget sysslar

 främst med

 akustik och

 ljudmätningar.

 

Läs mer

 

 

 

Vanligt förekommande uppdrag

 

Akustikmätningar:

 

Uppmätning av luftljuds- och stegljudsisolering, efterklangsmätning

 

Diverse ljudmätningar:

 

Uppmätning av ljudstörning i bostäder från ljud inom fastigheten samt från ljud utanför (externbuller).

Uppmätning av hörselskadligt buller med   t ex bullerdosimeter.

 

Övriga mätningar:

 

Vibrationsmätning, mätning av EM-fält, luftföroreningar, rumsklimat, ventilation, fukt mm.

 

 

 

 

 

Uppdragsgivare

 

Bostads- och byggföretag: Riksbyggen, HSB, MKB, LKF, Otto Magnusson AB, Wästbygg AB, Thage i Skåne AB, m fl

Industriföretag:

Skanska Prefab, Sundquist Components, ISS, Jolife, Getel m fl

Övriga:

LTH, Eslövs folkhögskola, Ringsjö energi, SLU, Ellingeverket, Lomma kommun m fl

 

 

 

Kontaktuppgifter

 

Jupiter

Juryvägen 25

226 57 Lund

Tel 070-3907099

E-post anders.lindfors@gmail.com

 

 

 

 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com  
Jupiter